ÅTERFÖRSÄLJARE

TESA Autolift nivåsystem erbjuds i Benelux av (standard) återförsäljare och PLUSåterförsäljare.

TESA PLUSåterförsäljare uppfyller – utöver de vanliga återförsäljarkraven – alla följande krav:

  • Vid installation lämnas vid behov ett referensformulär med egenskaper hos fordonet och detaljerade foton av chassit. TESA kontrollerar dessa uppgifter före installation.
  • PLUSåterförsäljare har en demonstrationsbil eller demonstrerande fordon med TESALIFT-systemet tillgängligt för att visa funktionen.
  • PLUSåterförsäljare samarbetar med eventuella specialerbjudanden.
  • När ett autoliftsystem beställs via denna webbplats kontaktas alltid en PLUSåterförsäljare för installationen.

Typ in din platsnamn (ingen postnummer) för närmaste resultat:

dealerPLUS DealerservicedealerDealerGwholesalerroothandel